برادر ، این رئیس جمهور ِ ما آخر چندم شد؟؟؟؟

 (خلاصه تفسیر میرزا قشمشم از دوره های پنجم تا دهم ریاست جمهوری)

به یاد دارم در زمان طفولیت هر وقت صحبت از ریاست جمهوری پیش می آمد ، می گفتند حاج آقا دامة الرحمة ششمین است! به سن من که قد نمی دهد ولی پدرم می گفت که حجت الاسلام دامة الظله قبلا پنجم می بوده!!!! حالا چه شده که از پنجمی به ششمی رسیده الله اعلم! من نبوده و نمی دانم.

من از آن جایی را به خاطر می آورم که معممی دیگر به روی کار آمد ولی از شما پنهان این سید بزرگوار از بس چُرمَنگ تشریف داشتند ، حالی اساسی به وضع مملکت مبارکه دادند! و اینجا بود که فهمیدم که چراایشان ششم نیست و هفتم است!! به حق یک پله سقوط شایسته ی ایشان بود! باری از آنجایی که این اشرف المخلوقات ِ زبان هرز گمان می بردند که کثرت ِ بحران فقط به یُمن ِ وجود احسن ِ ایشان قابل حل می باشد ، همچنان در امر مقدس ریاست جمهوری مداومت نشان می دادند و لذا اوضاع ملت هر روز بدتر از دیروز! سرانجام پس از هشت سال حاجی آلمان دیده به مکاشفه دریافتند که چیزی بیش از یک تدارکات چی نمی باشند و ریاست جمهوری از سر ایشان نیز زیادی می باشد ، لذا سید آبدارچی از صندلی خدمت برخاستند وتشریف مبارک را بردند ، به واسطه ی خدمات ِ به پشیزی نیرزنده این متمدن ِ عرب ریاست جمهوری نیز هشتم شده بود!

بعد از آن مَشتی ِ حوزوی نوبت به یک دانشگاهی رسید تا عنان شتر سرکش ریاست را به دست گرفته و امید بر آن می رفت که این قافله ی نابمسامان به لطف این قافله سالار ِ سرو خرامان به سر منزل مقصود برسد! دریغا که این مرد اتمی خودش همچون طوفان ِ شن ِ هشت ریشتری (الله اکبر!!!!) به جان قافله افتاد و دمار از روزگار ملت بی پناه در آورد! و چه خوش گفت فلانی در باب این دوران که «گرداب تحول همه را غرق نموده * شمشیر عدالت هدف خلق نموده»!!!! این استاد تحصیل کرده علاقه ی خاصی به هلو داشتند و خوفی هم از ابراز این علاقه نمی داشتند! به طوری که حتی در مجامع بین المللی از مشتقات کلمه ی هلو همچون هلوکاست استفاده وافی و کافی می بردند! در هر صورت به لطف خدمات شایان دکتر هلو! ریاست جمهوری ممان ِ سقوطی خود را حفظ کرده وبه مقام نهم نائل گردید!

این روز ها هم که خه خه ی دهم و دهمین بین مردم است! مثل اینکه ریاست جمهوری باز هم می خواهد سقوط کند و همین طور در رنکینگ پائین و پائین تر برود!

با توجه به اوضاع موجود! پیش بینی این بنده ی حقیر این است که ریاست جمهوری یازدهم و پس از آن دوازدهم نیز خواهد شد!!

باری این بنده ی عاصی همین جا اعلام خطر می کنم که اگر خادمین مخلص و مسئولین متعهد به فکر تغییر وضعیت از این حالت سقوطی به صعودی نباشند ، ریاست جمهوری سیزدهم و چهاردهم هم خواهد شد و همین طور به رده های پایانی جدول رده بندی نزدیک و نزدیک تر می گردد و در نهایت خدای ناکرده ، گوش شیطان کر ، العیاذ و بالله به لیگ دسته دو سقوط خواهد کرد!

از قشمشم گفتن بود! حال شما خواه پند گیر خواه ملال!

العبد الاحقر میرزا قشمشم!

Advertisements