در انتخابات به چه کسی رای بدهیم؟

(نظرات آمرعلی در باب کاندیدا)

.

اولا من رای می دهم! تو رای می دهیم! ما رای می دهیم!

ثانیا در خبر است که در کشورهای لنگه ی دنیا معمول بر این است که رای بر اصلح صالحان تعلق گیرد!

می پرسند صالح کدام است؟ خوب بحث ما هم سر ِ همین است

با دوست خوبمان و رفیق شفیقمان بحث می کردیم! گفت: این ها همه سر و ته یک کرباس اند

برخی دیگر می گویند آدم یک چشم میان کور ها پادشاه ست!

البت پیشینیان گفته اند جایی که گوشت نیست چغندر سالار است

لذا نتیجه می گیریم که باید به چغندر ترین کاندیدا رای داد!

رئیس الروسای وقت که عشق هلو و هلوکاست است! پس از بحث ما خارج است!!!

جان ِ جانان! دلبرمان جناب ِ رضایی که به اتفاق آرای دوستان در این انتخابات نخودی هستند! پس از ایشان نیز می گذریم!!!

می رسیم به مهدی خان! ارباب مان آقای کروبی جان! از نزدیکان ایشان خبر موکدی در دست است که بحمدالله ایشان اصلا اهل میوه نیستند

می ماند میر و علمدار ما!!! سید میرحسین جان ِ ما! والله که ایشان بیشتر به سیب زمینی شبیه هستند (همون که رگ نداره ، باباش خبر نداره) ، بر ادعای خود دلیل نیز داریم! جناب نخست وزیر هرکجا که لنگر می اندازند اول بحث سیب زمینی مفتی ِ دولت نهم را پیش می کشند! و از آنجایی که گفته اند سرّ ِ من از ناله ی من دور نیست نتیجه می گیریم که استاد سیب زمینی تشریف دارند و البت به گمانم سیب زمینی اگر خودش را رنگ کند کمی به چغندر می ماند!

حال کدام یک چغندر تر بود؟ به همان رای بدهید!

 می گویند هیچ کدام چغندر تر از دیگری نیستند ! خوب ما هم می گوئیم :مهم این چیز ها نیست! مهم این است من رای می دهم! تو رای می دهی! ما رای می دهیم!

***جناب مستطاب آمرعلی خان***

Advertisements