میرحسین ِ اصلاح طلب؟؟؟؟

.

دیروز با دوستان سخن بر سر میرحسین بود! گفتند اصلاح طلب است! ما هم خوشحال شدیم دست زنان و پای کوبان ! ربان سبز به دور مچ دست بندان! ندای یک یا حسین تا میرحسین سر دادیم

ولی از آنجایی که به لطف کراماتمان در مواقع خطر مکاشفات به یاری ما می شتابند ، دوش خوابی دیدیم در حد ِ اسکار هالیوود و بسی ارزنده!

در خواب حضرت مولانا را دیدم مست از می ناب الهی! که بر روی پارچه ی سبزی بنای رقص و سما گذاشته بود و مستانه ابیات زیر را می خواند

ای شده اندر ستاد با صد رضا *** خود به پای خویشتن تا سوءالقضا

رأی هایی کز پی رنگی بود *** رأی نبود! عاقبت ننگی بود

میرحسین از کی شدست اصلاح طلب؟ *** آب آتش را مدد شد همچو نفت؟

از هلیله قبض شد ، اطلاق رفت *** کل اصلاحات ما بر باد رفت

چون بسی ابلیس آدم روی هست *** پس به هر دستی نشاید داد دست

باری این خواب سبب گردید تا فکر میرحسین مثل خوره به مغزمان بیفتد لذا سری به مکان المقدس الاینرنت زدیم و کلمه ی میرحسین را به قولی سرچیدیم! با لیست بلند بالایی از مطالب مواجه گردیدیم و محض فال تفقدی به یکی از لینک ها زدیم! در صفحه ی باز شده با خبری درمورد جناب موسوی مواجه شدیم گویا کلیپی از سید منتشر شده که در حالتی شبیه به همان حالت حضرت مولانا با دوستان نشسته اند و درباره ی قوم شریف کرد سخن می رانند! جناب میر حسین که هنوز نیامده منت شرافت و انسانیت را بر روی دوش های نا توان ما قرار داده ، در این کلیپ در طی سخنان گهربار و خنده هایی با مسما می فرمودند : کرد ها اگر سبیل خود را بتراشند نیمی از وزنشان را از دست می دهند و قاه قاه می خندیدند

والله که ترسم! ترسم ازینکه جناب استاد افضل ، مصلح اکبر ، میر ِ میران ، سید حسین جان رأی بیاورند و قصد کنند همچین شرافت و انسانیتی را به مشمول حال کل ملت کنند! آنوقت است که کار از سبیل کرد ها فرا تر رفته و به ریش پدران ما نیز می رسد

دور نمی بینم روزی را که همین سید ِ نقطه الاولی ریش ما و پدران مان را به سخره می گیرد

*** ندیم حضرت باری میرزا قشمشم ادباری ***

Advertisements