همه اش دود بود! دود بود! دود بود! دود!

.

الله درکما! ولله که روی دشمنان را سفید کردید! همچون مشت محکمی بر دهان آمریکا فرود آمدید و همانند پتک پولادین بر سر اسرائیل کوفتید! همه رای دادیم! من رای دادم! تو رای دادی! ما رای دادیم! دادیم! آن هم چه دادنی

برادر جانم! آرش خان سیگارچی در وی او ای می گفت شرکت مردم در این انتخابات حمایت نیست! بلکه پاسخ منفی راسخی است به حکومت ! نفهمیدیم چه شد که این پاسخ راسخ این طور شد! چطور شد؟

من که کلا نفهم هستم و قاعدتا نمی فهمم! ولی دوستان فهمیده ی ما نیز مانده اند که چه شده!

حاج مهدی کروبی که پشتش خمیده ! رنگ از چهره ی پیرش پریده! حیران و سرگردان مانده که چه شده! حاج مهدی عزیز ما لابد الان پیش خود فکر می کند که ای کاش همانند چهار سال پیش به خواب اصحاب کهف می رفت و این نتایج را نمی دید

موج سبز مهندس موسوی هم که مثل اینکه به صخره های موج شکن تقلبات انتخاباتی خورده و درهم شکسته

خودمانیم این نتایخ تا فیها خالدون ما را سوزاند!

در آخر نیز با لب و لوچه ای آویزان و چشمانی گریان به حکم عبارت «شب دراز و قلندر بیدار» باید چهار سال دیگر نیز بخوابیم و در رویایی کاذبه به این بیندیشیم که

همه اش دود بود خبری نبود از کباب

*** الغافل و النادم اوستا گریه ***

…………………………………..

میرزا قشمشم نوشت:

اگه کباب نخوردیم لااقل یک پرس کامل گول خوردیم

تلخک الدوله نوشت:

گول خوردیم آی گول خوردیم ! لالالالای

مثل یک گاگول خوردیم! لالالالای

Advertisements