برعکس نهند نام زنگی کافور

.

آی کبلایی دخو کجایی ببینی که چه ها شده و چه بلاهایی که نکشیدیم!

یک روز آمدند و گفتند شاخ دارید! یک دگر روز گفتند دُم دارید! شاخدار و دُم بلند بودنمان کم بود حالا گوش شیطان کر ، هفت قرآن به میان انگار گوش هایمان هم دارند بلند می شوند! (البت بلا نسبت گوش های بلند خر)

باری باز با دوستان نشسته و بودیم و تی وی تماشا می کردیم! که یهو سر و کله ی شخص شخیص حکومت پناهی حضرت اشرف امجد امنع والامقام والاتبار جناب حداد عادل در پرده ی نمایش این شهر شهر ِ فرنگ پیدا شد!

آقای حداد عادل ! آن هم چه عادلی!!! به حق راست گفته اند پیشینیان که برعکس نهند نام زنگی کافور!

خلاصه عادل ِ آخرالزمان با سیاه بازی شروع کردند به شفاف سازی! و حرف هایی را بیان نمودند که تا به حال به گوش هیچ احد الناسی نرسیده بود و هیچ جنبنده و تنابنده ای به آن ها فکر هم نکرده بود!

حاج حداد خان نتیجه گرفتند که مشکل مملکت ما و این همه شلوغ بازی ها و آشوب ها دو چیز می باشد

یک! بی بی سی پرشین

دو! بهایی ها! آقای عادل شدیدا اعتقاد داشتند که این فرقه در پس این آشوب ها قرار دارد

ما که هرچه فکر کردیم این نتیجه ی عقلانی با عقلمان جور درنیامد! یعنی این همه اقتدار! اقتدار! گفتند آن وقت یک شبکه ی خارجی می تواند کل کشور ما را بهم بریزد؟ الله اکبر! مگر دست الهی آن شبکه را می گرداند که اینقدر تاثیر روی افکار مردم دارد؟

درمورد بهائیان هم باید بگوئیم که خدا را شکر که خدا آن ها را هم آفریده وگرنه اینه همه مشکل را به گردن که می افکندیم؟ دیوار کوتاه تر از آن ها مگر پیدا می شود؟

بله داشتم می گفتم! آقای عادل خیلی حرف های قشنگ دیگر نیز زدند! البت آقای عادل حتما عادلانه و صادقه صحبت می کردند و اگر مشکلی هم بود از فهم و شعور این بنده ی حقیر بود نه سخنان گهربار ایشان!

*** الخس و الخاشاک میرزا قشمشم ***

………………………………………..

ادیب الفقرا نوشت:

ای شده اندر تی وی با صد رضا *** خود به پای خویشتن تا سوء القضا

آمرعلی نوشت:

ای مظهر جمهوری! جمهوری مجبوری! مسلک نشود زوری!

مرحوم دخو از دیار باقی پاسخ نوشت:

والله که در دوران ما دماغ دروغگو بلند می شد! (بلا نسبت پینوکیو) نه گوش های شنوندگان آن! (بلا نسبت خر) شاید این نیز از نشانه های آخرالزمان باشد (العجل و العجل)

Advertisements