تاملی چند در باب قضیه ی حمار

.

در دروس مقدسه ی هندسه مبحثی بسیار پر ارج  با عنوان قضیه ی حمار موجود می باشد. دیدیم این قضیه از واجبات علوم ریاضی است و از آنجایی که گفته اند زکات علم و دانش آموختن آن است گفتیم کمی به زوایای نهفته ی آن بپردازیم تا فقرا و کم سوادان و کم بضاعتان نیز بهره ی کافی و وافی را از «این شاه قضیه» ببرند

بر طبق قضیه ی حمار خر ها راه مستقیم را پی می گیرند….

.

برای روشن و منور شدن هرچه بیشتر و بهتر ِ این مسئله باید بگوئیم که اصولا مردم به چند دسته تقسیم می گردند

دسته ی اول دولتیان می باشند! افراد این دسته معمولا به راست می روند! در ابتدا قصد اعضای این گروه چنین بوده که به راه راست رهنما گردند ولی از آنجایی که گویا راه راست صعب العبور می بوده اعضای این گروه به آلترناتیو راه راست یعنی همان سمت ِ راست متمسک شدند و راست گرا گردیدند! تئوری سیاسی این گروه  «جز راست نباید رفت ، هر راست نشاید رفت» است

دسته ی دوم روشن فکران هستند که متاسفانه به چپ می روند! اعضای این گروه ذاتا انقلابی خلق شده اند! فرقی هم نمی کند که کجا باشند و چه کسی روی کار باشد! کلا کله شان داغ است و زبانشان به اعتراض باز! این افراد را حتی اگر در بهشت برین و فردوس رفیع و زیر ِ سایه ی جنات من تحتی الانهار هم رها کنند باز هم معترضند و فی الفور عیب و ایراداتی می یابند و مترصد این می شوند که در باغ عدن نیز تغییرات و اصلاحاتی را به بار بیاورند! نظریه بنیادین این گروه «چپ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز» است

دسته ی سوم امثال میرزا قشمشم و آمرعلی و ادیبالفقرا و غیره می باشند! اعضای این اپوزوسیون با استعانت از درگاه الهی ، نه راست می روند و نه چپ! بلکه به لطف و کرم دوستان عقب عقب می روند ، تز ِ اصلی ِ این جنبش همان «ترقی سه گام در پس و گامی به پیش است» می باشد

می ماند دسته ی چهارم! دسته ای که مریدان آن راه مستقیم را پیش می گیرند و سر به صراط مستقیم می سپارند! این گروه مصداق همان قضیه ی مذکور می باشد

.

این قضیه را در قالب مثالی پیش می بریم تا عوام بفهمند و خواص بپسندند

مثال:

راست گرا می گوید : ماست سفید است (ویا ماست سیاه است)

چپ گرا می گوید : ماست سیاه است (و یا ماست سفید است)

اپوزوسیون عقب گرا می گوید : متاسفانه به علت بی بضاعتی و کمبود بودجه تا بحال موفق به رویت روی ماه ماست نشده ایم درنتیجه از دادن نظر در این باب معذور دار ما را

جنبش صراط المستقیم می گوید : ماست را باید خورد

***توجه فرمائید که اگر راست بگوید سیاه چپ می گوید سیفید و یا بالعکس ، داخل پرانتز عرض کنیم به قول شیوخ علم ریاضیات رابطه ی بین این دو گروه از نوع برگشت پذیر و دوطرفه می باشد و به قول بزرگان علم گراف و کنترل خطی لینک ارتباطی دو گروه ِ راست و چپ ضریبش منفی یک می باشد***

خدا همه را به صراط مستقیم راهنمایی کند

*** خاک ِ پای استادان هندسه ، میرزا قشمشم ***

……………………………………………

استد دخو از دیار باقی نوشت:

البت بین علما اختلاف نظر وجود دارد که ترجمه ی صحیح کلمه ی حمار ، خر می شود و یا الاغ !

همان طور که می دانید خر را نمی توان خر کرد ، ولی گویا الاغ را می توان

Advertisements