اعتصاب غذای عمومی در ایران

.

قشمشم نیوز : براساس اطلاعات بدست آمده و خبرهای منتشر شده از منابع معتبر ، یقین حاصل شده است که جنبشی در ایران قصد برپایی اعتصاب غذای عمومی را در سر می پروراند

همچنین به نظر می رسد اعضای این جنبش قصد دارند برای تابلو نشدن این اعتصاب غذای عمومی را به ماه مبارک رمضان نسبت دهند

بازپرس مزدورالدوله به روزنومه چی ِ قشمشم نیوز در اینباره چنین پاسخ داد که این عده همان طور که بستن پارچه ی سبز فوتبالیست ها را نذر حضرت عباس معرفی کرده بودند این بار نیز در پی تشویش اذهان عمومی هستند و قصد رد گم کردن دارند ، ما شدیدا با هر حرکتی بر ضد دین و منافع ملت مبارزه می کنیم

همچنین وی تصریح نمود که عده ای را که زود تر از موعد مقرر با کد رمز ِ پیشواز  دست به این اعتصاب زده بودند شناسایی کرده اند و بزودی با آنها برخورد قاطع خواهد شد

 

***ناشرالدین روزنومه چی***

Advertisements