اصلاح الگوی مصرف (یا همان قوز بالای قوز)

.

پیشینیان بر این عقیده بودند ، سالی که نکوست از بهارش پیداست! ولی امروزه به لطف و مرحمت آقایان همه ی سال ها نکوستند و نکوتر از هر سال عنوان آن سال!

همین امسال را ببینید ، عجب سال نکویی است! اصلا می توان عنوان احسن السنن به آن اعطا نمود. سال اصلاح الگو مصرف!

با میرزا قشمشم مشغول حال و احوال بودیم که ناخودآگاه سر بحث صرفه جویی بازگشت! داغ دلم تازه شد و کمی برای میرزا درد دل کردم!

گفتم : آی میرزا اگر بدانی چه خبر است!

گفت : چه خبر است؟

گفتم : چه بگویم که برق تو برق است!

گفت : جان؟ قبل انتخابات که شیر تو شیر بود! بعد انتخابات هم که خر تو خر شد! حالا چه شده که اوضاع برق تو برق شده؟

گفتم : آی میرزا جان! ما به حول و قوه ی الهی چهل و اندی مگا وات انرژی الکتریکی تولید می کنیم!

صلواتی حواله نمود و گفت : الله درکما! خدا قوتتان بدهد! این که خوب است! چرا می نالی؟

گفتم : آی میرزا! شما که خبر نداری! این تازه اول ماجراست! این برق همین که از مکان مقدس نیروگاه خروج می کند به دهان اژدهای هفت سر و طمّاع تلفات شبکه دخول می کند!

گفت : الله اکبر! این تلفات دیگر چیست؟ نکند کار ِ اجانب است؟

گفتم : نه اتفاقا مسکو از این حادثه در حیرت است ! لندن از این واقعه در وحشت است!

گفت : یا ابوالفضل العباس! این دیگر چه جانوری است؟

گفتم : جانوری است موهومی که بیست و پنج از صد ِ برق ِ ما را می بلعد یعنی ده هزار مگاوات را تمام و کمال نوش جان می کند و به ریش کابل کشی های ما می خندد! این تلفات ِ شبکه ی بی دین و ایمان ثمره ی کار چهار الی پنج نیروگاه را به کل کن فیکون می کند و به عدم می فرستدشان!

گفت : خدا نسلش را بزند! پس این صرفه جویی که می گویند برای مبارزه با این جانور ِ بدتر از انگلیس ِ مکار و آمریکا جرّار است؟ فی المثال همین یکی در میان کردن لامپ ها در خیابان!

گفتم : ای میرزا ز که نالیم! از ماست که بر ماست!!! آخر این چه کار است که می کنیم!!! تمام ِ این صرفه جویی ها روی هم حداکثر بتوانند پانصد مگا وات بشوند! یعنی پنج از صد ِ تلفات!!!! ای بخورد تو سر مان این کارهامان! خواستیم ابرویش را درست کنیم چشمش را هم کور کردیم! تلفات را که نتوانستیم ناک اوت کنیم هیچ ، زدیم روشنایی معابر را هم گیم اور کردیم! حال هم تلفات سرجایش هست! هم کمبود برق هنوز پابرجاست! فقط به لطف تدبیرمان کاهش نور ِ معابر را به حکم قوز بالای قوز ضمیمه ی مشکلاتمان نمودیم تا خیابان هایی که از نظر عمرانی استاندارد نبودند حال از نظر روشنایی نیز غیراستاندارد و نا امن گردند!

 

*** الپاور انجینیر ملا برق الدین ***

Advertisements