سیزدهم آبان ماه ست! یوم الله ست! یوم الله ست! (ادیب الفقرا)

.

این روز از دگر روز ها جدا ست!

چون که این روز از آن خداست!

 

دانشگاه تعطیل ، دانشجو رها ست!

سایت ها فیلتر ، ایمیل ها کجاست؟

 

گر زنی فریاد امروز بی صدا ست!

حرف های ما همه اندر خفا ست!

 

محفل ِ امن و مأمن امروز دارالفنا ست!

هر کجا یک لباس شخصی اندر قفا ست!

 

این روز بدبخت و گریان آمریکا ست!

گر جز این فکری کنی کلا ً خطا ست!

 

این روز در تمام سال ما را رهنما ست!

میم میم بی دین و میم کاف بی خداست!

 

سیزدهم آبان ماه ست! یوم الله! یوم الله ست!

حرف های «ادیب الفقرا» همش باد ِ هوا ست!

 

Advertisements