در راستای پخش ِ مستند ِ «فمینیسم علیه خانواده» از شبکه ی دوم سیما

.

باز نیز بعد از مدت ها پیچ ِ این تی وی را گردانیدیم تا لختی در پای این شهر شهر ِ فرنگ بیاساییم! البته صد رحمت به شهر شهر ِ فرنگ! این شبکه هایی که تی وی ِ ما دریافت می کند از آنها هم عجیب تر و خارق العاده تر اند! به گمانم که تی وی ِ ما روی مود ِ افسانه تنظیم گردیده که هر وقت به سراغش می رویم غرایب تحویل ما می دهد!

باری قضیه از این قرار بود که انگار هفت خان رستم تمام شده بود! چون این بار نام افسانه «فمینیسم» بود! به ولله که من نمی دانم این افسانه را که نوشته بود و که ساخته بود ولی بس وحشتناک بود!

از چیزهایی که تی وی می گفت دریافتم که پدیده ی شوم فمینیسم کلا ً و اساسا ً خانمان برانداز است!

خوب شد که این برنامه به سمع و بصر ِ ما رسید وگرنه من هم مانند بقیه ی عوام کالانعم ِ جاهل ، مهد  کودک را خوب می انگاریدم. غافل از اینکه مهد کودک مکانی برای جدا کردن کودکان از خانواده ها و براندازی بنیان خانواده است!

و همین طور هرگز متوجه نمی شدم که فعالیت برای زنان نام ِ دیگر ِ انقلاب مخملی است! این انقلاب مخملی هم بد جانوریست! هر کجا که سرمان را فرو می بریم رد و اثری از این موذی نمایان است!

و چه غافل بودیم که خانوادگی می نشستیم و کارتون ِ چیکن راش (فرار مرغی) می دیدیم و مفیوض می شدیم! غافل از اینکه تیشه به دست به ریشه ی خانواده می کوبیم! ولله من روحم هم خبر نداشت که این انیمیشن آموزش فرار به زنان است! چه بد کردم در حق خانواده ام! الهی توبه که التائب من الذنب کم لاذنب له!

والله چه معنی دارد که مرغ از مرغدانی بگریزد؟ نه شما فکر کرده اید که بی ناموسی به چه می گویند؟ باز خروس فرار می کرد قابل چشم پوشی بود! آخر مرغ را چه به فرار؟ استغفرالله!

ای مسلمین! هیهات من الذلة! اگر سی دی چیکن راش دارید همین الان بشکنید و بسوزانید که فرزندانتان بی عفت و بی بندوبار نشوند! استغفار جویید که ان الله یحب التوابین!

و در آخر اضافه می کنیم که اگر جزوه ای درمورد حقوق زنان به شما تعارف شد ، به هیچ وجه من الوجوه آن را قبول نکنید که تی وی می گفت این جزوه ها دختران جوان را باردار می کند!!!!!

آخرالزمان آخرالزمان می گویند همین است دیگر! یا صاحب الزمان سر جدت شتاب کن ، عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن!

.

الغافل و والنادم والتائب من الذنب میرزاقشمشم !!!

Advertisements