خاک بر سرم ، بچه به هوش آمده! بخواب ننه ، یک سر دو گوش آمده!

.

آخر بچه مگر خر سرت را گاز گرفته که این حرف ها را می زنی؟ مگر نمی دانی که دادستان کشور رسما اعلام کرده که می گیریم و پدرتان را در میاوریم؟ مگر نشنیده ای که نمایندگان ِ مجلس گفته اند هرکسی مخالف فلانی است مخالف خدا و ولی خدا است و مرتد محسوب می شود؟ مگر در تلوزیون ندیده ای که نماینده ی ولی فقیه در مشهد گفت که مخالف ِ ما ، محارب با امام زمان است و حکمش اعدام است؟ مگر در بیست و سی ندیده ای که زنجانی ها شعار می دادند: «منافق ِ روشنفکر!!! اعدام باید گردد» پس چرا باز این حرف ها را می زنی؟ مگر جانت را دوست نداری؟ مگر ندیده ای که در عاشورا هشت نفر را کشتند و ککشان هم نگزید؟ مگر نشنیده ای که فعالان سیاسی و دانشجویان را فله ای دستگیر می کنند و می برند آنجایی که عرب هم نی نمی اندازد! مگر پسر بهشتی را دستگیر نکردند؟ مگر به دفتر آیت الله صانعی حمله نکردند؟ تو فکر کردی که خونت از این ها رنگین تر است؟ خوب سر تو را هم زیر آب می کنند!

چی؟ در گلستان آمده که جز راست نباید گفت؟ نه پسرم این حرف ها چیست! همان حضرت سعدی گفته که هر راست نشاید گفت! خوب خفه خون بگیر! برو یک گوشه ای و به درس و مشقت برس! اصلا به تو چه که هی می گویی تقلب شده؟ مگر ما نمی دانیم؟ نه تو فکر می کنی که ما نمی دانیم سرمان کلاه گذاشته اند؟ می دانیم فرزندم! می دانیم! ولی دیده ای که من و عقلایی امثال من دم بزنند؟

ببین پسرم! تو فکر کرده ای که ما نمی دانیم چرا خرداد ماه به جای آخر ماه وسط ِ ماه حقوق کارمندان واریز شد؟ نه تو فکر کرده ای که مغز خر در سرمان بوده که نفهمیدیم چرا سود سهام عدالت سال 86 را دم ِ انتخابات 88 واریز کرده اند؟ تو پیش ِ خودت فکر می کنی که ما نفهمیدیم چرا بیشتر از حد ِ لزوم تعرفه رای چاپ کرده اند؟ واقعا فکر می کنی که ما آنقدر ابله بودیم که نفهمیم چرا تعرفه های امسال شماره سریال نداشتند؟ ما هم می دانیم فرزندم! ولی زبان به دهن بگیر! مگر مخالف خدا و پیغمبرش هستی؟ مگر دشمن قرآنی که این حرف ها را می زنی؟ بچه جان حرف گوش کن ، از من گفتن بود! حال تو خواهی پند گیر ، خواه ملال!!

.

برگرفته از نصایح میرزا قشمشم به قشمشم بچه!

Advertisements