مکتوب از دهات

.

آسیدعباسقلی می گفت شهر خیلی پیشرفت کرده! می گفت تو شهر ماهواره میفرستن هوا! می گفت شهری ها انرژی هسته ای دارن! حاجی هم می گفت که تو شهر موشک می سازن! تو شهر تورم ندارن!!! و کلی ازین حرفا! ولی قربونش برم دهات ِ ما!!! جای شما خای!

تو دهات ِ ما تابستون ها برق فرت و فرت قطع میشه! زمستون ها هم گاز بی بخار میشه!

آب ِ دهات ِ ما درست و حسابی تصفیه نمیشه و حکم ِ معجون هزار املاح رو داره!

تو دهات ِ ما وقتی می خوان یه جاده بسازن بیست سال طول میکشه!

پریروز که میرزا کاوازاکی از ممالک جاپون اومده بود دهات ِ ما، می گفت که تو دهات ِ ما حتی یه استادیوم استاندارد هم وجود نداره!

تو دهات ِ ما آسفالت خیابون ها خرابه و جاده هاش پر از تپه و چاله است! اگه همت داشته باشی می تونی تو چاله چوله های جاده های دهات ِ ما ماهی پرورش بدی!

دهات ِ ما قطارهاش آتیش میگیرن! هواپیماهاش سقوط می کنن!

تو دهات ِ ما نیروگاه هاش برا عصر ِ سلطان جَرجَر هستند و از رده خارج! ولی با اینکه سی سال عمرشون تموم شده و به چهل و پنج رسیده، هنوز هم به حول و قوه ی الهی دارن زور می زنن و برق تولید می کنن! اجرشون با اونی که اون بالاست!

دهات ِ ما یدونه بقالی بیشتر نداره! عوضش بیست تا بانک داره!

بانک های دهات ِ ما هم فقط چک پول دارن! همونایی که ملاقربانعلی می گفت پشتوانه ی مالی ندارن و تورم میارن!

جونم واستون بگه که تو دهات ما تورم دو رقمیه و ملا می گفت تا آخر ِ سال بیشتر هم میشه! ولی تو شهر …. تو شهر رئیس ِ جدید ِ بانک مرکزی می گفت که تا آخر ِ امسال تورم رو یک رقمی می کنه!

خلاصه .. دهات ِ ما صاحاب نداره! سر گردنه هاش دزد داره! دور و اطرافش گرگ داره! ولی میگن شهر پلیس ِ با وجدان داره! قاضی ِ شریف داره! قانون ِ مکتوب داره! رئیس جمهور محبوب داره!

Advertisements