ملت با فرهنگ

.

ولله که ما مانده ایم چه بگوییم!

نیروگاه نداریم برق تولید کنیم! تا برق کم می آوریم می گوییم ملت فرهنگ مصرف برق ندارند!

گاز را فله ای صادر می کنیم ، لذا خودمان کم می آوریم! می گوییم ملت فرهنگ استفاده از گاز را بلد نیستند!

نه جاده ی استاندارد داریم! نه روشنایی جاده ها نرمال است و نه ماشینی با تجهیزات ِ لازمه تحویل ملت می دهیم! تصادف که بشود می گوییم فرهنگ پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی در ملت ضعیف است!

ورزشگاه هامان نه سرویس بهداشتی قابل استفاده دارند و نه سیستم سرمایش و گرمایش و نه اغذیه فروشی ِ استاندارد و نه معیار های فنی و نه زمین مسابقه ی مطلوب ! نه داور درست و حسابی داریم! نه بازیکن و مربی حرفه ای! آنوقت هلهله که بشود می گوییم تماشاگران فرهنگ تماشای مسابقات را ندارند!

تمام روزنامه ها را می بندند و کتاب ها را توقیف می کنند! چیزی برای خواندن باقی نمی ماند، آنوقت می گویند فرهنگ کتابخوانی در بین ملت وجود ندارد!

از همه جالب تر اینکه ، پس از پیروزی ِ انقلاب ، دانشگاه ها را دو سال تعطیل کردند و با افتخار گفتند : «انقلاب فرهنگی کردیم»

برادر ، این ره که ما می رویم به ترکستان است!

درد دل های ملا قربانعلی

پی نوشت: روزنامه ی اعتماد و مجله ی ایراندخت توقیف شدند. سایت فّرشیر فیلتر شد. امکان دسترسی به جی میل هم که وجود ندارد. به قول شاعر:

ازین پس گوش ها کر، چشم ها کور * مبارک باد این جمهوری زور

Advertisements