برنامه بیست ساله توسعه!

.

حتما می دانید که 1404، سال ِ موعود و سر رسید ِ برنامه ی 20 ساله ی توسعه می باشد و برطبق برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی که کارشناسان دولتی انجام داده اند قرار است که در سال 1404 ایران در اقتصاد، ورزش، علم و فرهنگ به قطب اول منطقه تبدیل شود و همچنین قدرت بلامنازع سیاسی و نظامی خاورمیانه شود!

نه نه! فکر نکید که شوخی می کنم! به جان ِ میرزا برنامه ی بیست ساله ی توسعه چند سال پیش تدوین شد و این چیزهایی را که درموردش گفتم جوک نبود! به جان ِ ملاقربانعلی راست می گویم! ای بابا چرا می خندید!

خوب به من چه که ایران در ورزش پسرفت کرده است و از قدرت اول آسیا بودن به یک تیم سرخورده حتی در خاورمیانه تبدیل شده است!

خوب به من و شما چه که اقتصاد ما جزو ضعیف ترین اقصاد های جهان است و پولمان از نظر ارزشی به یکی از سه پول بی ارزش دنیا تبدیل شده است! … تحریم هستیم که هستیم! اصلا مگر تحریم ربطی به اقتصاد دارد؟ ملت غیور که تحریم سرش نمی شود!

ای بابا، شما چه کار دارید که چرا تمام تحصیل کردگان ما دارند از کشور می روند! اصلا چه کسی گفته که برای پیشرفت علمی نیاز به دکتر و مهندس داریم!

اصلا مگر ما فضولیم که بپرسیم اگر می خواهیم پیشرفت فرهنگی کنیم، چرا روزنامه ها را توقیف می کنیم! والله به ما چه!

چی؟ می گوئید با وجود حضور آمریکا در عراق و افغانستان و پایگاه های نظامی اش در آذربایجان و همچنین حضور روسیه در بالای سرمان، چطور می توانیم قدرت اول نظامی شویم؟ خوب به ما چه! گفتند می شویم حتما می شویم دیگر!

ای بابا شما چه کار به این کار ها دارید! شما فقط اعتماد کنید! اگر الان شکمتان خالی است غمتان نباشد، عوضش سال 1404 گوشت بوقلمون در سر سفره هایتان خواهید داشت (البته به همراه همان نفت که از چهار سال پیش در سر سفرهایمان حاضر شده است)

.

العبد الاحقر میرزاقشمشم

Advertisements