باز هم حجت تمام شد!

.

آکبلای، من ِ ناقص العقل آخر نفهمیدم که این حجت چه است که هی و هی تمام می شود! والله نمی دانم این چه است، ولی گویی در این مملکت، حجت حتی از تعداد رای دهندگان به کروبی هم کمتر است که تند و تند تمام می شود! از قضا حجت چیز مهمی هم هست! آخر هر وقت تمام می شود عالیجنابان و بزرگان و حجج الاسلام ها به سر و صدا در می آیند و اعتراض می کنند و کسی از عوام کالانعام در باب تمام شدن حجت دمی نمی زند!

این بار هم که جناب مستطاب دامت افاضاته، آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته و مد ظله العالی) فرمودند که دیگر حجت بر دولت تمام شده است و باید جلوی بدحجابی را بگیرد!

عالیجنابان حکومت پناهی هم که دیدند باز هم حجت به سر آمد، دست جنبانیدند و در پی آن برآمدند که لایحه ای در باب تاسیس «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» تقدیم مجلس کنند!

در باب وظایف این وزارت خانه هم فقط بروی مبارزه با بدحجابی تاکید می کنند! گویی که امر به معروف و نهی از منکر فقط محصور در حال و احوال و سر و وضع و سرخاب سفیداب ِ خانم هاست!

باری، در اخبار و احادیث از امام حسین نقل کرده اند که هدفش از حضور در کربلا، امر به معروف و نهی از منکر بود. با قضایای پیش آمده و این که رسما اعلام شده است که امر به معروف، دستور به حجاب و نهی از منکر، بازداشتن از بدحجابی است پس به این نتیجه می رسیم که العیاذ بالله در کربلا نیز قضیه ناموسی می بوده است نه جنگ بر سر بیعت و خلافت!

.

میرزا قشمشم

Advertisements