شیخ ِ ما گفت خطا بر قلم ِ بانک نرفت، آفرین بر نظر ِ پاک خطا پوشش باد!!!

.

والله گفتن ندارد، ولی من آخرش نفهمیدم چرا در تلویزیون اعلام می شود که اقتصاد ما پویا و در حال پیشرفت است، اما سرمان را که بر می گردانیم می بینیم اسکناس ده هزار تومانی چاپ شده است! نمی دانیم دم ِ خروس را باور کنیم یا قسم ِ حضرت عباس را …

به خدا گفتن ندارد، ولی می گویند که این اسکناس های ده هزار تومانی که چاپ شده اند، شعر ِ سعدی را در پشتشان به صورت غلط چاپ کرده اند و به جای بنی آدم اعضای یک پیکرند نوشته اند بنی آدم اعضای یک دیگرند!!! .. والله آمیرزا می گفت که این شاید ترفند بانک مرکزی باشد تا کسی نتواند این پول را جعل کند، آخر دزد و جاعل هر چقدر هم که بی سواد و جاهل باشد، باز هم شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند را بلد است، آنوقت پشت ِ اسکناس های جعلی شعر را درست یادداشت می کند و به همین راحتی لو می رود، پس نتیجه اینکه اگر اسکناس ده هزاز تومانی به دستتان رسید حتما دقت کنید که شعر ِ پشتش غلط باشد وگرنه تقلبی است!!! بنازم این هوشمندی و تدبیر ِ مردان ِ بانک مرکزی را ….

گفتن ندارد ها، ولی سرم از این تورم گیج و ویجه، تو هم ول کن نتیجه بی نتیجه!!

.

درد دل های ملاقربانعلی

Advertisements