ازین مرد و زن ِ شمس و قمر نام ، نزاید جز عجب هر صبح و هر شام!

.

امان از دست ِ این قمر خانم! این قمر خانم یک سال و دوازده ماه مثل بچه ی آدم آرام و بی سر و صدا به همراه خورشید و فلک در کار است و به سوی جایگاهش روان و به قولی الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى. اما نمی دانم قضیه از چه قرار است که این قمر خانم موقع عید فطر بازی اش می گیرد و یا چهره پنهان می کند و ناز می کند که در بیاید و به قولی مثل ِ تازه عروسی که منتظر ِ زیر لفظی باشد، رخ نشان نمی دهد و ملتی را حیران و ویلان و سرگردان در خماری نگه می دارد و یا گاهی در زمان ِ موعود (یعنی همان عید فطر)  همچون غزالی تیزرو می پرد و از چنگال ِ رصد گران می گریزد و دست ِ آن ها را در حنا می گذارد!

از قضا آمیرزا اندک تجربتی در نجوم داشته و به قولی از دور دستی بر آتش ستاره شناسی دارد و لهذا نیمچه آشنایی هم با قمر خانم دارد. به سبب همین کوره سوادش و اندک اطلاعاتش در نجوم، گیج و ویج مانده که چطور است کسوف و خسوف و باقی وقایع نجومی را به راحتی می توان از سال ها پیش تا ساعت و دقیقه و ثانیه اش را یافت، اما به این عید فطر که می رسیم انگاری تمامی ِ قواعد نجومی دود می شوند و استفاده از آن ها حکم ِ کفر و شرک را پیدا می کند!

العبد الاحقر میرزا قشمشم

.

آمرعلی نوشت:

آمیرزا، مگر در زمان ِ صدر ِ اسلام «چشم ِ مسلح» هم وجود داشت که آقایان افاضات می کنند که در احادیث آمده که ماه حتما باید با «چشم ِ غیر مسلح» رویت شود!!! درضمن مگر هلال ِ ماهی که با تلسکوپ رویت شود هلال نیست؟ یکی به گوش ِ آقایان برساند که تلسکوپ فقط اندازه ی تصویر ِ ماه را افزایش می دهد و شکل ِ آن را تغییری نمی دهد!

Advertisements