مجبوری آقا می فهمی؟

.

پای سخنان ملا رکن الدین نشسته بودیم. مطابق معمول سوالات و شبهات را عرضه می داشتیم و از دریای بیکران ِ علم ملا پاسخ بر می داشتیم.

یکی از میانمان بپرسید: آملا قربان آن ارخالق و شبکلاهت، قرار است که یارانه ها هدفمند شوند. می گویند که با هدفمندی یارانه ها قیمت ها تعدیل می شوند. این «تعدیل قیمت» یعنی چه؟

آملا بفرمود: تعدیل بر وزن تفعیل به معنی … هومممم… از ریشه اش بگذریم، الیوم تعدیل قیمت به معنی «افزایش قیمت» می باشد!

باز بپرسید: خوب اگر گرانی شود ما چه خاکی بر سر بریزیم؟

آملا بفرمود: والله، بعد از اجرای طرح مردم در سه دسته متحد گردند. دسته ی اول متشکل از جماعت مال دار و پول دار و ثروتمند و متمول و حاجی بازاری و ازین قبیل می باشد. این دسته که بحمد الله جیبشان پر است و غمشان نیست، پس دارند و هرچقدر که دلشان خواست مصرف می کنند! خدا بیشتر بهشان بدهد. دسته ی دوم عادیون هستند، که درآمد معمولی دارند و خوب باید کمی مراعات کنند. یعنی وقتی ندارند مجبور اند که کمتر مصرف کنند، بلاخره باید بسوزند و بسازند. دسته ی سوم هم که فقرا و ضعفا هستند و متاسفانه در آن موقع احتمالا چیزی ته خورجینشان نمی ماند و از آنجایی هم که بی مایه فطیر است، لذا این بندگان خدا هم نباید چیزی مصرف کنند.

بپرسید: آملا، این که همه ش به ضرر متوسطین و مستضعفین شد! اصلا این طور که نمی شود، مگر می شود آدم زنده چیزی مصرف نکند که شما در مورد فقرا چنین حکمی روا می دارید؟

آملا بگفت: حالا چه کسی گفت که قرار است بعد از هدفمندی یارانه ها فقرا زنده بمانند؟ خدایشان بیامرزد، میّت هم که مصرفی ندارد!

بپرسید: آملا این طور که نمی شود، یعنی راهی چاهی چیزی نیست جلوی پای ما بگذاری تا ما را زنده نگه دارد؟

ملا رکن الدین بگفت: در خبر است از برادرم ملا نصرالدین، که روزی وی را گفتند اگر در میان اقیانوس کوسه ای به تو هجوم آورد چه می کنی؟ بگفتا که از درختی بالا می روم، وی را بگفتند چطور از درختی که وجود ندارد می خواهی بالا بروی؟ بگفتا وقتی مجبور باشم می روم، می فهمی؟ مجبور! … باری این بندگان خدا هم مجبورند دیگر، مجبور …

بگفت: یعنی چه؟ یعنی ما هم باید از درخت بالا برویم؟

آملا بگفت: والله، اگر درخت گیر نیاوردید، دیوار که هست و البته چه دیورای کوتاه تر از دیوار ملت! می توانید از دیوار ملت بالا بروید!

 .

 پی نوشت:

این پی نوشت ِ تصویری صرفا جهت اطلاع مازندرانی ها و بالاخص دوستان ساروی می باشد:

در محفل رندان

Advertisements