خاله جی جی باجی و عمو لا ترجی
.
یادش بخیر، آن قدیم ها خاله جی جی باجی می آمد برای ما قصه تعریف می کرد، یک بار هم برای ما از عمو لا ترجی تعریف کرد، که هیچ کاری برایش نشد نداشت و با یک اجی مجی لاترجی گفتن همه چیز را حل و فصل می کرد. عرضم به حضور ِ شما که ما آن موقع بچه بودیم و ناقص العقل، لهذا می پنداشتیم که این حرف ها آبکی است و خاله جی جی باجی از سر ِ کهولت ِ سن این داستان ها را به هم می بافد. خلاصه بچه بودیم و نمی فهمیدیم که آنچه را که ما در آجر نمی بینیم جی جی باجی در خشت خام می بیند.
جای شما خالی، دیروز پنج شنبه بود و هوس زیارت اهل قبور به سرم زد و یک راست به سوی آرامگاه سرازیر شدم. همین که به قبر خاله جی جی باجی رسیدم گفتم: خاله خدا بیامرزتت، عمرت به دنیا نبود، وگرنه این عمو لاترجی که هنوز زنده است.
آمرعلی که در معیت و پا در رکاب ِ من به قبرستان آمده بود گفت: چه می گویی آمیرزا، عمو لا ترجی دیگر چه صیغه ای است؟ مگر بچه شده ایی؟
گفتم: آمرعلی جان، تو دیگر چرا این حرف را می زنی، عمو لا ترجی که حیّ و حاضر است.
آمرعلی با تعجب گفت: آمیرزا با همه بله با ما هم بله؟ ما از خودتان هستیم، این حرف ها را بگذارید برای اغیار…
گفتم: نه به جان ِ آمرعلی، عمو لا ترجی که این روز ها همه جا سرو کله اش پیداست! مثلا الیاس نادران در مجلس گفت که رحیمی معاون اول رئیس جمهور مفسد اقتصادی است، توکلی در تلوزیون نیز بر این موضوع تاکید کرد، سخنگو ی قوه ی قضائیه هم گفت که رحیمی احضار شده است و کلی ماجرا و حرف و حدیث وسط آمد، از ایشان تائید از اوشان تکذیب و هزار و یک ماجرای دیگر، ولی سر ِ به زنگا سر و کله ی عمو لا ترجی پیدا و یک اجی مجی لا ترجی گفت و همه چی حل و فصل شد و اسم ِ جناب معاون اول هم از پرونده حذف شد و انگار نه انگار، آقا نه خانی آمد و نه خانی رفت .. شتر دیدی ندیدی ..
یا مثلا گفتند که امیرحسین طهرانچی در یکم اسفند کشته شد، باز سر و کله ی عمو لا ترجی پیدا شد و یک اجی مجی گفت و امیرحسین خان زنده شد و آمد در تلویزیون گفت که من زنده ام! کی گفته من را کشته اند.
آمرعلی گفت: هاااااا! این یک دم را خوش نخواندی، من خودم به سایت بهشت زهرا رفتم و جست و جو کردم و دیدم که اسمش در سایت هست و تاریخ وفات هم یک اسفند درج شده است.
گفتم: خوب، عمو لا ترجی یادش رفت که اسم ِ این بنده ی خدا را از لیست متوفی در سایت بهشت زهرا پاک کند. وگرنه یک اجی مجی بخواند آن هم از دیتا سنتر ِ بهشت زهرا حذف می شود.
آمرعلی گفت: آها! من می گویم چطوری است که همیشه یک هو همه چی تغییر می کند!
گفتم: بله! کار کار ِ عمو لا ترجی ِ خودمان است.
.
العبد الاحقر میرزا قشمشم
.
پی نوشت:
مشخصات امیرحسین طهرانچی در سایت بهشت زهرا را می توانید در بخش ِ «جستجو متوفی» پیدا کنید:
http://www.beheshtezahra.ir/Default.aspx?tabid=92
البته اگر توسط مسئولان حذف نشود.
آمیرزا شدت ِ تاثر خودش را از دروغ پردازی های «صدا و سیما» اعلام می دارد.
به قول ایرج میرزا:
زنهار مگو سخن به جز راست * هرچند تو را در آن ضرر هاست
گفتار دروغ را اثر نیست * چیزی ز دروغ زشت تر نیست

Advertisements