بهار اومد؟ بزک نمیر …
.
والله از موقعی که من ِ آمیرزا به یاد دارم می گفتند که بزک نمیر بهار میاد کمبوزه و خیار میاد. حالا هم مثل ِ اینکه بهار آمده، والله نه کمبوزه آمد و نه دیدیم که خیار بیاد عوضش به مدد طرح تحول اقصادی و این جنگولک بازی ها که دولت درآورد، برایمان یک قبض ِ گاز آمد. والله این حرف ها گفتن ندارد، آخر آباجی المیرزا می گوید که دم ِ عیدی این حرف ها شگون ندارد، یکی نیست به این آباجی بگوید خوب شگون نداشته باشد، مثلا چه می شود؟ مثل ِ اینکه صدای ما به گوش آباجی رسید، آخر دارند با صدای بلند فرمایش می کنند که تا تابستان صبر کن، آن موقع قبض ِ برق هم که آمد می فهمی شگون ندارد یعنی چه ..
خلاصه عید آمد، امیدواریم که لااقل سال دیگر کمبوزه و خیار بیاید ..
این شعر از اشرف الدین رشتی (نسیم شمال) هم تقدیم به شما:
گریه نکن عزیز من موسم نوبهار میاد * بلبل مست نغمه زن بر سر شاخسار میاد
باز بباغ بوستان میوه ی آبدار میاد * غله ز خوار میرسد گندم شهریار میاد
بزک نمیر بهار میاد خربزه و خیار میاد
سال دگر بخوشدلی نان و پنیر میخوری * گوشت کباب میکنی دیزی سیر میخوری
روغن زرد میخری شربت و شیر میخوری * بر در خانه ات همی خربزه بار بار میاد
بزک نمیر بهار میاد خربزه با خیار میاد
هرچه خوری بخور ولی غم مخور از گرسنگی * غصه و غم بجای نان کم مخور از گرسنگی
یک دو سه روز صبر کن سم مخور از گرسنگی * شام اگر نخورده ایی فردا واست نهار میاد
بزک نمیر بهار میاد خربزه با خیار میاد
شام نمیخوری مخور گشنه بخواب دم مزن * خشک شده است آبها تشنه بخواب دم مزن
گر به تنت فرو رود دشنه بخواب دم مزن * چرخ زنان بکام ما گردش روزگار میاد
بزک نمیر بهار میاد خربزه با خیار میاد
سید اشرف الدین رشتی (نسیم شمال)
.
عید نوروز بر همگان مبارک
والسلام

Advertisements