در این قسمت گلچینی از داستان های کوتاه برای دانلود قرار گرفته اند. سعی شده که اغلب داستان های کوتاه و طنز را برای دانلود قرار دهیم. البته برخی از داستان ها طنز نیستند اما دارای مضمون و مفهوم با ارزشی می باشند. برای دانلود روی لینک ها کلیک کنید تا به صفحه ی دانلود منتقل شوید.

(سعی می شود که کم کم به تعداد داستان ها افزوده شود)

لینک های خراب تصحیح شدند و دانلود تمام فایل ها مقدور می باشد.

.

دانلود داستان کوتاه «فارسی شکر است» نوشته ی محمد علی جمال زاده

دانلود داستان «دارالمجانین» نوشته ی محمد علی جمال زاده

دانلود مجموعه داستان کوتاه «یکی بود یکی نبود» نوشته ی محمد علی جمال زاده

دانلود داستان «شیخ و فاحشه» نوشته ی محمد علی جمال زاده

دانلود داستان کوتاه «کباب غاز» نوشته ی محمد علی جمال زاده

دانلود داستان» شیخ صنعان» نوشته ی علی اکبر سعیدی سیرجانی

دانلود داستان کوتاه «هاروت و ماروت» نوشته ی علی اکبر سعیدی سیرجانی

دانلود داستان کوتاه «مشتی غلوم لعنتی» نوشته ی علی اکبر سعیدی سیرجانی

دانلود داستان «تخته پولاد» نوشته ی علی دشتی

دانلود داستان «شهر قصه» نوشته ی بیژن مفید

دانلود داستان کوتاه «چکمه» نوشته ی هوشنگ مرادی کرمانی

دانلود «رساله ی دلگشا» نوشته ی عبید زاکانی

دانلود داستان ِ منثور «موش و گربه» نوشته ی عبید زاکانی

دانلود «گزیده ی لطایف الطوایف» نوشته ی ابراهیم نبوی

دانلود «گزیده ی لطایف زهرالربیع» نوشته ی ابراهیم نبوی

دانلود داستان «مزرعه حیوانات» نوشته ی جورج اورول

دانلود داستان کوتاه «قلمرو دزدان» نوشته ی ایتالو کارلینو

دانلود داستان منثور ِ «جمهوری سوار» نوشته ی میرزاده عشقی

دانلود داستان کوتاه «صبحانه حاضر است» نوشته ی سارا محبوبی

دانلود داستان منثور «اهریمن نامه» نوشته ی دودوزه

.

برای ورود به صفحه ی اصلی وبلاگ روی لینک زیر کلیک کنید:

Http://MirzaGhashamsham.wordpress.com